English
Mi is ez?

a jövő arcai

Eddig 2736 kép érkezett Dobj egy selfie-t Te is!

A Csodalámpa Alapítvány 3-18 éves életet veszélyeztető betegségben szevendő gyerekek egy kívánságát teljesíti 2003 óta. Az első mozaikot 2013 elején, a Csodalámpa fennállásának 10. évfordulójára készítettük. A felhívásra sok ezer fényképet kaptunk, ezeknek a segítségével Dezső Tamás fotóművész készítette el az első „A Jövő Arcai” mozaikot, amely felül látható.

A képen az akkor 4 éves Vince egy igazi hajót vezet. Kívánságát a MAHART Passnave vezetőségének segítségével teljesítettük 2005-ben. Ezt a mozaikot 2013. május 7-én a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola tanárainak és diákjainak ajándékoztuk.

A második mozaikot régi támogatónk, az Eötvös József Gimnázium kapta meg 2014-ben. Azon a képen Maja és testvérei mosolyognak ránk.

A Jövő Arcai mozaikot szeretnénk évente elkészíteni, és egy-egy olyan iskolának odaajándékozni, amelyek tanári kara és diákjai önkéntesként kitűnnek a „csodalámpás” kívánságok teljesítésében. Ha Te is hiszel abban, hogy van visszaút, van gyógyulás, légy szíves és tölts fel 2015. április 30-ig szelfiket vagy képeket a gyerekeidről, családodról, hogy elkészülhessen az új mozaik! Az 2015-ös képen Dóri szerepel majd. Az ő kívánsága volt a 2500. beteljesült álom.

Hogy mennyi képet kaptunk Tőletek, folyamatosan látod a számlálón. A kész művet ki fogjuk állítani, illetve Facebook lapunkon is megnézhetitek majd. Ha te is ott akarsz lenni mozaikon, csak dobj egy szelfit!

Add tovább, hogy van tovább!

Tölts fel egy képet!

A gyerekek biztonsága elsődleges fontosságú számunkra, így mindent megteszünk azért, hogy a feltöltött képek bizalmasan és biztonságosan legyenek kezelve! A Feltöltés gomb megnyomásával elfogadod a Felhasználási Szabályzatunkban foglaltakat.
X

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Jelen felhasználási feltételek vonatkoznak a CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány (postacím: 1052 Budapest, Váci u. 16. FONTANA üzletház C épület, adószám: 18248670-1-43, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék 8.929 sorszám alatt) ("Alapítvány") által működtetett képfeltöltő rendszerre ("Rendszer"). A Rendszert Ön akkor használhatja, ha az alábbi feltételeket, illetve a Rendszer működésével kapcsolatos valamennyi további előírást és iránymutatást elfogadja. Amennyiben Ön a Rendszert használja, úgy ez azt jelenti, hogy Ön elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Felhasználási Feltételeket.

A Rendszer célja, hogy az Alapítvány a lehető legtöbb fényképet gyűjtsön össze gyermekekről, annak érdekében, hogy ezen fényképekből egy mozaikot készítsen, amelyen a Rendszerbe feltöltött képek szerepelnek. A mozaik elárverezésre kerül és a befolyó összeget az Alapítvány céljának elérésére, azaz beteg gyermekek kívánságának teljesítésére fordítja. Az elkészült mozaikot, illetve annak bármely módon többszörözött példányait az Alapítvány céljának és tevékenységének keretén belül egyéb célokra is felhasználhatja, így különösen, de nem kizárólag az Alapítvány tevékenységének népszerűsítésére bármely nyomtatott, vagy digitális reklámanyag formájában, így többek között az Alapítvány honlapján, Facebook oldalán.  A mozaik az Alapítvány kizárólagos tulajdonát képezi, valamennyi mozaikkal kapcsolatos szerzői és egyéb jog kizárólag az Alapítványt illeti meg.

Ön kizárólag akkor használhatja a Rendszert, ha nagykorú (18. életévét betöltötte). A Rendszerbe kizárólag azon 18. életévét még be nem töltött kiskorú gyermek(ek) fényképét töltheti fel, aki(k)nek Ön a törvényes képviselője (szülője, vagy gyámja).  Amennyiben Ön 14. évét betöltött kiskorú fényképét tölti fel a Rendszerbe, úgy köteles ehhez a kiskorú hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.

Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag az Ön által készített fényképet töltheti fel a Rendszerbe és kizárólag Ön felelős a Rendszerbe Ön által feltöltött fényképeken látható valamennyi információért, adatért, képmásért és bármely egyéb tartalomért. Ön a Rendszert kizárólag a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt célból, az itt meghatározott törvényes módon használhatja.

A Rendszer használata során kifejezetten tilos olyan fényképet feltölteni:

  • amely bármely módon törvénysértő lehet, így különösen, amely mások személyhez fűződő jogait, jó hírnevét, képmását, személyes adatait, üzleti titkait sérti, amely zaklató, fenyegető, obszcén tartalmú, vagy mások ellen gyűlöletkeltésre alkalmas;
  • amely mások szellemi alkotását (ideértve többek között szerzői jogát vagy védjegyét) sérti;
  • amely pornográf, vagy erkölcstelen tartalmú;
  • amelyen gyermekek meztelenül láthatóak;
  • amely bármely módon feltünteti a gyermek nevét (ide nem értve a gyermek keresztnevét);
  • amely bármely módon reklámozási tevékenységnek minősülhet.

Az Alapítvány jogosult az Ön által feltöltött fényképet felhasználás előtt megvizsgálni és amennyiben az Alapítvány - szabad mérlegelési jogkörében meghozott döntése alapján - úgy ítéli meg, hogy az Ön által feltöltött fénykép bármely okból nem felel meg a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltaknak, úgy jogosult a fényképet törölni a Rendszerből.

Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Alapítvány nem köteles a Rendszerbe feltöltött fényképet felhasználni, az Alapítvány szabad mérlegelési jogkörében dönt arról, hogy a feltöltött fényképet a mozaik részévé teszi-e vagy sem.

A fénykép feltöltésével Ön területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló és harmadik személynek átengedhető felhasználási engedélyt ad az Alapítvány részére, hogy az Ön által a Rendszerbe feltöltött fényképet a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt célra és módon felhasználja, hasznosítsa és bármely ismert módon a nyilvánossághoz közvetítse, a nyilvánosság számára bármely jelenleg ismert módon elérhetővé tegye. Az Alapítvány jogosult a fényképet tetszőleges példányban hagyományos, vagy digitális módon többszörözni és a többszörözött példányt terjeszteni, illetve a fényképet a szükséges mértékben átdolgozni, azt gyűjteményes műbe foglalni. A többszörözés joga magában foglalja a fénykép számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra történő másolásának jogát.

Tekintettel a fénykép felhasználásának és az Alapítvány működésének jótékonysági céljára, Ön kifejezetten lemond az Ön által a Rendszerbe feltöltött fénykép Alapítvány általi felhasználásával kapcsolatos bárminemű díjazásról. Ugyanezen okból Ön eltekint attól, hogy nevét a fényképpel kapcsolatosan az Alapítvány bárhol feltüntesse.

A Rendszer használata önkéntes. Ön hozzájárul, hogy a fénykép Rendszerbe történő feltöltése kapcsán megadott személyes adatait (pl. név, email cím) az Alapítvány a fentiekkel összefüggő kapcsolattartás céljából kezelje. Az Alapítvány a személyes adatokat a felvételtől számított 5 év elteltével törli. Ön bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, továbbá kérheti a kezelt adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását. Személyes adatai törlése esetén az Ön által a Rendszerbe feltöltött fényképet az Alapítvány a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltaknak megfelelően továbbra is felhasználhatja, különös tekintettel arra, hogy a fényképekről gyűjteményes mű készül (a mozaik), amelyet átdolgozni, megváltoztatni az Alapítványnak a gyártás során és azt követően már nincs lehetősége. Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az Alapítvány a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezeli.